Anlaşmazlıkların Çözümü

Tüketici Anlaşmazlıklarında Uzlaştırma Yasasının (VSBG) 36. maddesi uyarınca genel bilgilendirme yükümlülüğü:
VSBG kapsamında bir anlaşmazlık çözüm duruşmasına katılmayız.